Menu

VLF Bağlantı seti

VLF dayanım testi aksesuarı

  • Çeşitli koşullar için kolay bağlantı, Kısmi deşarj için PD'siz bağlantı
  • Tek fazlı SF6 test adaptörü (TE PA-MC12 / 16) kullanılarak teşhis
  • Mükemmel bir test ön hazırlığı için silikon gres içerir

VLF bağlantı seti, VLF ölçüm ekipmanının test edilen cihaza güvenli ve sıkı bir bağlantıyla düzgün şekilde bağlanmasını sağlar. VLF bağlantı seti, 3 fazlı bir pense adaptöründen veya 3 fazlı bir SF6 adaptöründen oluşur. 

 Pense adaptörü birçok test düzenlemesi için kullanılabilirken, SF6 adaptörü özellikle ölçüm kablosunu dirsek konektörlerine bağlamak için kullanışlıdır. Ayrıca SF6 adaptörü, farklı dirsek konektörlerine esnek bir şekilde uyarlanması için iki farklı boyutta (M12 ve M16) tedarik edilebilir.

Ayrıca tüm tek fazlı adaptörler, Kısmi Deşarj teşhisi sırasında PD'siz bağlantı kurmak için uygundur.