Menu
Urunler
Trafo testi
Akım trafosu testi

Akım trafosu testi

Current transformer testing

Kapsamlı bir akım trafosu test rejimine duyulan ihtiyaç, alternatifi olan felakete yol açacak bir akım trafosu arızası düşünüldüğünde açıktır. Açık bir sekondere yol açan bir arıza, birincil akımın izolasyonu aşmasına ve sargının kısa devreye girmesine neden olabilir. Megger'in akım trafosu test ekipmanı yelpazesi, sorunları ortaya çıkmadan önce önlemek için derinlemesine bir test ve bakım programı oluşturmanıza olanak tanır.

Akım trafonuz için rutin bir dizi tanılama ve test, diz noktasını IEEE veya IEC standartlarına göre belirlemek için CT doygunluk testini, voltaj oranının beklenen parametreler dahilinde olduğunu belirlemek için CT oran testlerini ve her iki trafo sargısı için akım trafosu direnç testini ve CT izolasyon direnci testini içermelidir.

Bir akım trafosu için doygunluk testi, IEEE veya IEC standartlarına göre nominal diz noktasını, trafonun artık belirtilen oranıyla orantılı olarak akım veremediği noktayı tanımlar.

Normal yük altında oran testleri, ikincil sargıya uygulanan voltajın birincil sargıda üretilen sonuçtaki voltajla karşılaştırılmasıyla elde edilir. Akım trafosu direnç testleri, DC akımını ölçmek için test voltajını enjekte eder ve sıcaklığa izin vererek direnci hesaplar.