Menu

ICMmonitor

Kısmi Deşarj İzleme Sistemleri - ICMmonitor

  • Trafo, döner makine, Gaz İzolasyonlu Şalt (GIS), Hava İzolasyonlu Şalt (AIS) ve kablo gibi orta ve yüksek gerilim varlıklarındaki kısmi deşarjı tespit etmek için izleme cihazı
  • Amaca ve gereksinimlere bağlı olarak farklı versiyonlarda mevcuttur
  • IEC 60076-3'e göre PD Kabul testi
  • İzleme web sunucusu aracılığıyla kayıtlı izleme ile cihazın durumuna uzaktan erişim (MWS)
  • PD spektrum analizi
  • Analog Sinyal İşleme
  • Önceden yüklenmiş PC'ler veya dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabilir
  • Faz kararlı veya fazdan bağımsız gürültüleri engellemek için etkili gürültü geçişi

ICMmonitor, orta ve yüksek gerilim cihazlarınızın izolasyon sistemindeki kısmi deşarj etkinliğini sürekli olarak izleyen ve kaydedilen verileri analiz etme imkanı veren bir cihazdır.

İzleme web sunucusu (MWS) işleviyle, cihazınızın durumuna ilişkin güncel bilgilere istediğiniz zaman uzaktan erişebilirsiniz. Ayrıca, bir hata oluştuğunda e-posta yoluyla bir bildirim gönderilir.

Bağımsız izleme cihazı olarak kullanılabilen otonom bir araçtır. Ancak, trend verilerinin indirilmesi ve örneğin telefon modemi veya LAN ağı (TCP/IP) ile uzaktan erişim için bir seri bilgisayar arayüzü ile donatılmıştır. Sistem, yaygın olarak kullanılan tüm kuplör ve sensör tiplerini kullanacak şekilde uyarlanabilir. Önceden ayarlanmış bir eşik seviyesi aşıldığında uyarı vermek için röle çıkışı sunar.