Menu
Urunler
Alçak gerilim test cihazları
Zaman bazlı reflektometreler

Zaman bazlı reflektometreler

Time domain reflectometers

Zaman bazlı reflektometreler (TDR), kablo arızası tespitinde ve ön tespit sırasında kullanılır. Bu tür kablo testi, kabloya bir sinyal ileterek ve sinyal yansımalarını dinleyerek gerçekleştirilir. Kablo tek tip empedansa sahipse ve doğru şekilde sonlandırılırsa, hiçbir yansıma olmayacak ve sinyal, sonlandırma tarafından kablonun ucunda emilecektir. Bir kablo arızası varsa, sinyalin bir kısmı TDR'ye geri yansıtılacaktır. Bir YG kablosunda, ark yansıma yöntemi, yüksek dirençli (100 Ohm veya daha büyük) kablo arızalarını tanımlamak için bir kez bir filtre ve darbe dalgası jeneratörü (thumper) ile eşleştirilen bir zaman bazlı reflektometre ile benimsenebilir. Kablo arızalarını hızlı ve etkili bir şekilde belirlemek ve ele almak için önemlidir; açık bir YG kablosunda, aşırı toprak neminden ek uzlaşma potansiyeli ve başka bir kabloya kısa devre oluşturma potansiyeli vardır. Bu, ikincil hasara ve daha uzun bir arıza süresine neden olabilir.