Menu
Urunler
Devre kesici testi
İzolasyon yağı testi

İzolasyon yağı testi

İzolasyon yağı testi

Elektrik güç aygıtındaki izolasyon yağı, bir yalıtkan ve bir soğutucu olarak iki ana role hizmet eder. İzolasyon sıvısı olarak yağın en önemli özelliği yüksek dielektrik mukavemetidir ve bir soğutma sıvısı olarak düşük viskozite çok önemlidir. İzolasyon yağının başlıca düşmanları oksidasyon, kirlenme (özellikle izolasyon yağının dielektrik özelliklerini düşürme eğiliminde olan nem) ve aşırı sıcaklıktır. Bu problemler, yağla doldurulmuş güç aparatının tasarımı, düzenli kurulum süreçleri ve ihtiyatlı çalışması yoluyla idare edilir. Bir cihazın ömrünün tüm aşamalarında, izolasyon yağının durumunu değerlendirmek için testler yapılmalıdır. Hatta, bazı cihazlar için yağın diğer bileşenlerden daha sık test edildiği iddia edilebilir.

İzolasyon yağının anlık durumu ve kabul edilebilirliği ile ilgili testler arasında dielektrik bozulma testleri, Karl Fischer (KF) yöntemiyle nem ölçümü ve dielektrik dağılma faktörü yer alır. Megger, izolasyon yağının bu temel özelliklerini test etmek için 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan deneyimle desteklenen laboratuvar sınıfı yağ test ekipmanı sağlar.