Menu

PSI700A

Faz Sırası Göstergesi

Ürün belgeleri
  • Rotasyon Göstergesi
  • Kullanımı Kolay
  • A, B veya C fazlarını gösterir

Megger PSI-700A, üç fazlı bir sistemin faz sırasını veya faz dönüşünü belirlemek için kullanılan sağlam, hafif bir cihazdır. Ayrıca, açık bir fazı da tespit edecek ve tanımlayacaktır.

PSI-700A'nın kullanımı kolaydır. Operatör üç ucu sisteme bağlar ve bir lamba anında ABC'nin saat yönünde dönüşünü veya CBA'nın saat yönünün tersine dönüşünü gösterir. Tüm faz voltajlarının mevcut olduğunu belirtmek için üç lamba yanacaktır. Bir faz açıksa yalnızca bir lamba yanar ve açık fazı tanımlar.