Menu

BALTO Compact

DC Akım Jeneratörü

  • Ergonomik tasarım 
  • Enerji kaynakları: piller ve süper kapasitörler 
  • Güç birimleri: DC / DC akım dönüştürücüler - Uluslararası patentli 
  • IEC normlarına göre akım yükseliş eğimi 
  • Mevcut artış oranı ayarlanabilir
BALTO Compact Sistem, yüksek hızlı DC devre kesiciler üzerinde fonksiyonel testler gerçekleştirmek için çok yüksek ve hassas DC test akımları oluşturmak ve devreye enjekte etmek için geliştirilmiştir. Yüksek hızlı DC devre kesicilerin testi sırasında ortaya çıkan sorunlar, özellikle eşiklerin kontrol edilmesi ve ayarlanması söz konusu olduğunda, servis ve bakım personelini sık sık endişelendirir.
 
BALTO Compact, DC yüksek hızlı devre kesicilerin demiryolu taşıtlarında, tramvaylarda ve birincil altyapıda test edilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Denizcilik uygulamalarında araç üstü bakım için de uygundur. Küçük alanlarda kullanıma izin veren ergonomik bir tasarımla sonuçlanan bu kompakt versiyonun ağırlığına ve boyutuna özel dikkat gösterilmiştir.
Teknik belgeler