Menu

Hukuk

Bu World Wide Web sitesine ("Web Sitesi") erişim ve kullanımı, bu hüküm ve koşullara tabi olarak sağlanır. Bu sitenin kullanımı, bu hüküm ve koşulların kabul edildiği anlamına geldiğinden, lütfen bu şartları dikkatlice okuyunuz.

Bu bildirimin amaçları doğrultusunda "Megger", Megger Group Limited ve bölümlerini, yan kuruluşlarını, haleflerini, ana şirketleri ve bunların çalışanlarını, ortaklarını, müdürlerini, acentelerini ve temsilcilerini ve herhangi bir üçüncü taraf sağlayıcıları veya bilgi veya veri kaynaklarını içerecektir.

Web Sitesindeki Materyallerin Kullanımı

Web Sitesinde yer alan bilgi, sanat eseri, metin, video, ses veya resimler (topluca "Materyaller") Uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Materyallere yalnızca Megger ürünlerini ve hizmetlerini belirtmek, satın almak veya kullanmakla bağlantılı amaçlarla erişebilir ve kullanabilirsiniz. Aşağıda belirtilenler dışında hiçbir koşulda, Megger'in açık yazılı izni olmadan Materyalleri değiştiremez, çoğaltamaz, kaydedemez, yayınlayamaz, herkese açık olarak sergileyemez, dağıtamaz veya başka herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Megger'in herhangi bir içeriğini kendi işinizmiş gibi "sunmaya" çalışmamalısınız.

Materyalleri yalnızca Megger ürünlerini ve hizmetlerini belirtmek, satın almak veya kullanmakla bağlantılı amaçlar için yazdırabilirsiniz ve Materyallerde orijinal olarak bulunan tüm telif hakkı bildirimlerini tüm kopyalara eklemelisiniz.

Web Sitesinden indirilebilen veya başka bir şekilde kullanılabilen herhangi bir bilgisayar yazılımı, geçerli lisans sözleşmesinin koşullarına tabi olarak lisanslanır.

Materyaller, Megger tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Web Sitesinden bağlantı verilen siteler

Megger Web Sitesinden veya Megger Web Sitesine bağlantı verilen siteler, Megger'in kontrolü altında değildir ve Megger, bu tür bağlantılı sitelerde bulunan herhangi bir iletişim veya materyal için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Megger, Web Sitesindeki bağlantıların bağlantılı varlıkların yönlendirmeleri veya onayları olmasını amaçlamaz; bunlar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir.

Garanti reddi

Web Sitesinde sunulan hizmetler, bilgiler veya veriler (topluca "Bilgi"), herhangi bir garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanmaktadır. Megger, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü beyanı ve garantiyi açıkça reddeder. Megger, Web Sitesinde bulunan Bilgilerden veya Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bilgisayar donanımınıza, verilerinize, bilgilerinize, malzemelerinize ve işinize gelebilecek zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlerle bağlantılı olarak kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul etmez. Megger'in aşağıdakiler için hiçbir sorumluluğu olmayacaktır:

Eylemleri, ihmalleri veya ihmalleri nedeniyle veya Bilgiyi tedarik ederken, derlerken veya iletirken kendi kontrolü dışındaki beklenmedik durumlardan tamamen veya kısmen kaynaklanan herhangi bir kayıp veya yaralanma;

Nedeni ne olursa olsun Bilgilerdeki herhangi bir hata, eksiklik veya yanlışlık veya Bilginin tesliminde gecikmeler veya kesintiler; veya

Burada verilen Bilgilere dayanarak alınan veya alınmayan herhangi bir karar veya eylem.

Megger, Bilgilerin içeriği, sırası, doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği veya Bilgilere herhangi bir nedenle güvenilebileceği konusunda hiçbir garanti, beyan veya garanti vermez. Megger, Bilgilerin kesintisiz veya hatasız olacağına veya herhangi bir kusurun düzeltilebileceğine dair hiçbir garanti, beyan veya garanti vermez.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Megger, sözleşme, haksız fiil veya başka bir nedenle, Bilgilerin kullanımından veya Bilgilere güvenilmesinden veya genel olarak İnternet kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Megger İngiltere Web Sitesi için Genel Açıklamalar

WEEE

Atık elektrikli ve elektronik ekipmana (WEEE) ilişkin 2002/96/EC (değiştirildiği şekliyle) Avrupa Yönergesi, Şubat 2003'te yürürlüğe girmiştir. Bu direktifin amacı, WEEE'nin çevresel etkisini en aza indirmek ve ayrı olarak toplanmasını, ardından işlenmesini, yeniden kullanılmasını, geri kazanılmasını, geri dönüştürülmesini ve çevreye duyarlı imha edilmesini teşvik etmektir.

Elektrikli ve elektronik cihazlar asla genel atık toplama ile birlikte atılmamalı, uygun şekilde işlenmesi ve geri kazanılması için ayrı olarak toplanmalıdır. Megger ürünlerine yerleştirilen üstü çizili tekerlekli çöp kutusu, ürünün kullanım ömrü sonunda doğru şekilde atılması gerektiğini hatırlatır.

Birleşik Krallık'taki Megger ürünlerinin kullanıcıları, kullanım ömürlerinin sonunda www.b2bcompliance.org.uk adresinden veya 01691 676124 numaralı telefondan B2B Uyumluluğu ile iletişime geçerek bunları imha edebilirler.

Megger, Birleşik Krallık'ta Elektrikli ve Elektronik Ekipman Üreticisi olarak kayıtlıdır. Kayıt Numarası WEE/HE0146QT'dir

AB'nin diğer bölgelerindeki Megger ürünlerinin kullanıcıları yerel distribütörleriyle iletişime geçmelidir.

RoHS

Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda (RoHS) belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Yönergesi 2002/95/EC (değiştirildiği şekliyle) Şubat 2003'te yürürlüğe girmiştir. Bu direktifin amacı kurşun, kadmiyum, cıva, altı değerlikli krom, polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterlerin kullanımını kısıtlamak, böylece insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.

Megger tarafından üretilen ürünler, Kategori 9, İzleme ve Kontrol Ürünleri olarak sınıflandırılır ve bu nedenle RoHS Direktifi kapsamına girmez. Yine de Megger, güvenlik ve güvenilirlikten taviz vermeden sürekli olarak kısıtlanmış maddeleri ürünlerinden çıkarmak için çaba göstermektedir.

Bataryalar, piller

Piller ve akümülatörler ile atık piller ve akümülatörlere ilişkin Avrupa Yönergesi 2006/66/EC, Eylül 2006'da yürürlüğe girmiştir. Pillerin ve akümülatörlerin çevresel performansını ve pillerin ve akümülatörlerin yaşam döngüsünde yer alan tüm ekonomik operatörlerin faaliyetlerinin, örn. üreticiler, distribütörler ve son kullanıcılar ve özellikle atık pillerin ve akümülatörlerin işlenmesi ve geri dönüştürülmesine doğrudan katılan operatörler.

Megger, Birleşik Krallık'ta pil üreticisi olarak kayıtlıdır.
Kayıt numarası BPRN00142'dir.

Telif hakkı ve ticari marka bildirimleri

Telif hakkı (c) Megger Group Limited. ve/veya lisans verenleri, 2014, tüm hakları saklıdır.

AVO, Biddle, BITE, DLRO, Ducter, Evershed ve Vignoles, Foster, Megger, Metrosonics, Multi-AMP, States ve Megger logosu, Megger Group Limited ve/veya yan kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Herhangi bir Megger logosunu veya ticari markasını kullanmadan önce, lütfen Megger'in Ticari Marka Kullanım Politikasını inceleyin.

Telif hakkı ihlali bildirim prosedürü

Olası telif hakkı ihlali iddialarıyla ilgili sorunları buraya bırakabilirsiniz:

Megger Group Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN
T +44 (0) 1304 502100
F +44 (0) 1304 502141
Legal@megger.com

Megger Mülklerinden herhangi biri ile ilgili iddia edilen ihlal bildirimi, yukarıda belirtildiği gibi yazılı bir iletişim olmalı ve esas olarak aşağıdakilerin tamamını içermelidir:

İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibinin (veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin) fiziksel veya elektronik imzası;

İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın özel tanımlaması veya telif hakkıyla korunan birden fazla çalışma tek bir bildirim kapsamındaysa, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan her çalışmanın bir listesi;

İş(ler)le ilgili bilgiler, Megger'in işi hemen bulabilmesi için makul ölçüde yeterli olmalı (ör. işin adı, Megger Mülkleri içindeki konum, vb.);

Tam ad ve adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi Megger'in şikayetçi tarafla doğrudan iletişime geçmesine izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgiler;

Şikayette bulunan tarafın, eser(ler)in şikayet edilen şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığına dair bir beyan;

Megger'in iddia edilen ihlalle ilgili olarak belirli bir eylemde bulunmasını talep eden bir beyan (ör. kaldırma, erişimin kısıtlanması veya devre dışı bırakılması); ve

Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve şikayette bulunan tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair yalan yere yemin etme cezasına tabi olduğuna dair bir beyan.

Bu yasal bildirimle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen şu adresten e-posta yoluyla Megger ile iletişime geçin: Legal@megger.com.

Megger Group Limited, İngiltere ve Galler'de kayıtlı Numara 2582519, Kayıtlı ofis Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN