Menu

CBS1, CBS2 and CBS3

Devre kesici stab setleri

  • Hemen hemen tüm Multi-Amp devre kesici test setlerine bağlanın
  • Test edilen kesiciye hızlı bağlantı sağlayın
  • 70'den fazla kırıcıyı barındırabilir

Model CBS-1 ve Model CBS-2 Devre Kesici Stab Setleri, hemen hemen tüm Megger devre kesici test setlerine bağlantı sağlar. Bunların kullanım amacı, test edilen kesiciyi bir test setine bağlamak için uçlar kullanılırsa ortaya çıkan önemli kayıpları ortadan kaldırmaktır.

Bu stab setleri, çekmeceli tip metal kaplama kırıcıların test edilmesine olanak tanır. (Kablolar, kompakt tip devre kesicileri veya doğrudan saplamaya bağlanmayacak diğer cihazları test ederken kullanılmalıdır.)