Menu
Uygulamalar
Kablo testi

Kablo testi

Elektrik şebekelerinin daha esnek hale gelmesi, değişikliklere ve daha yüksek performansın ihtiyaçlarına daha hızlı tepki vermesi gerekiyordu. Bu esneklik talebi, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan gelen kesintili güç gibi çoklu üretim kaynaklarının meydana geldiği durumlarda geçerlidir. Modern SMART şebeke teknolojisi, alt istasyonlardaki ve üretim ünitelerindeki arızaları hızlı bir şekilde tespit edebilirken, kablo arızaları hala ağ üzerinde herhangi bir yerde meydana gelebilir. Onarım için bir kablo arızasını hızlı bir şekilde bulmak, uzun onarım sürelerinden kaçınmak için en büyük önceliktir. İlk olarak, bu özellikle elektrik tesisatı güvenilirlik endeksleri üzerinde etkili olacaktır. Bu endeksler, belirli bir süre boyunca ortalama müşteri için bir kesintinin toplam süresini ölçen Sistem Ortalama Kesinti Süresi Endeksi olan SAIDI'yi ve kesintiye uğrayan toplam müşteri sayısının hizmet verilen toplam müşteri sayısına bölünmesiyle bulunan Sistem Ortalama Kesinti Sıklık Endeksi olan SAIFI'yi içerir.

Kabloyla ilgili bakıma odaklanan faaliyetler şunları içerir:

  • Kablo arıza yeri tespiti: bir kablonun arızalandığı ve arızayı bulmak için testin yapıldığı yer
  • Yüksek voltaj testi; kanıt testi (dayanıklılık testi), kablonun uygulanan bir test voltajına (genellikle çalışma voltajından daha yüksek) belirli bir süre boyunca izolasyonda herhangi bir bozulma olmaksızın dayanıp dayanamayacağını belirlemek için kullanılır.
  • Kablo teşhisi; tahmine dayalı test – kablonun genel izolasyonunun yaşlanmasını ve genel kalitesini tespit etmek için kullanılır

 

Kablo arızalarını en aza indirme

 

Bir kablo test programı, yüksek voltaj testi ve teşhisini kapsar. Kablo testi ve tanılamanın temel amacı, kabloda nihai arızaya neden olabilecek kusurları önceden belirleyerek sistem güvenilirliğini artırmaktır. Ek avantajlardan biri de maliyettir: Bir kabloyu arızalandığında onarmaktansa, arızaları erken düzeltmek daha ekonomiktir. Başarılı bir kablo test programı yürütmek için aşağıdakiler tanımlanmalıdır:

  • Programın amacı (örneğin, bireysel devre güvenilirliğini değerlendirmek veya sistem çapında bir yükseltme programının parçası olarak kablo değişimine öncelik vermek)
  • Test edilecek kablo tipleri (PILC, XLPE, EPR, vb.)
  • Kullanılacak test yöntemleri (bazı test yöntemleri her tür kabloya uygulanamaz; örneğin, daha fazla yaşlanma ve/veya hasara yol açması nedeniyle XLPE kablo üzerinde DC hi-pot yapılmamalıdır.)

Kablo sorunları genel olarak yerel veya genel olarak karakterize edilebilir (örneğin, tüm kablo aralığını etkiler). Yerel problemler, sonlandırmalarda, ek yerlerinde ve izolasyonun kendisinde bulunanları içerir. Yerel bir izolasyon sorununa kablonun zayıf noktası neden olabilir, ancak insan yapımı da olabilir. İzolasyon, genel yaşa bağlı bozulma, ekstrüde tip kablolar boyunca su ağaçları vb. gibi küresel ölçekte de hatalı olabilir.

Sistem genelinde kablo değiştirmeyi planlıyorsanız ve önce hangi kablonun değiştirileceğini anlamaya çalışıyorsanız, genel bir kablo izolasyon durumu değerlendirmesi yapılmalıdır. Burada odak, makro ölçekte kablo izolasyonudur (örneğin, ne kadar bozulmaya uğramış?). Bu değerlendirme, tanı testleri gerektirir. Kablo çalışması iyi test edilirse, en düşük değiştirme önceliğini alır. Bir servis arızası meydana gelirse, tamir edilmeli ve tekrar hizmete alınmalıdır. Öte yandan, kablo akışı kötü test edilirse, en yüksek değiştirme önceliğini alır. Bir servis arızası meydana gelirse, gerekirse bir acil durum onarımı yapın veya ideal olarak kabloyu hemen değiştirin.

Bireysel devre güvenilirliğini değerlendiriyorsanız, bu hem küresel bir yalıtım durumu değerlendirmesi (kablo veya su ağaçlarının genel bozulması ve yaşlanması gibi kablo izolasyonunu etkileyen bir koşulu kontrol etmek için) hem de yerel durum değerlendirmesi gerektirir (izolasyonda bir yerde elektrik ağacıyla birleşmiş kritik bir su ağacı veya bir sonlandırma veya ekleme ile ilgili bir sorun gibi). Global tanı yöntemleri Tan Delta ölçümlerini ve IRC/RVM ölçümlerini içerir. Lokal teşhis yöntemleri, kısmi deşarj (PD) ölçümlerini içerir. Duruma göre ya her ikisi birden ya da sadece bir yöntem gereklidir. Kablo izolasyonu yeni olduğu için global bir teşhis gerekli değildir.